Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittely Admisol Oy:ssä ja sen tytäryhtiöissä

Admisol Oy ja sen tytäryhtiöt ovat sitoutuneet suojaamaan henkilötietoja lainsäädännön edellyttämällä tavalla. Tämä tietosuojaseloste koskee www.admisol.fi ja www.fitpoint.fi sivustoilla kerättyjä henkilötietoja.

Rekisterinpitäjä / henkilötietojen käsittelijä

Nimi: Admisol Oy
Osoite: Laajalahdentie 23, 00330 Helsinki Puhelin: +358 (0) 40 3400 440

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Nina Ranimaa
Yhteystiedot: nina.ranimaa@admisol.fi

Henkilötietorekisterit ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sivustolla on erillinen yhteydenottolomake, mihin henkilö voi täyttää yhteystietonsa, mikäli toivoo yhteydenottoa palveluihin liittyvissä asioissa. Täyttämällä tiedot annat Admisolille luvan käyttää antamiasi tietoja markkinointitarkoituksessa.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:

* yhteystiedot, kuten nimi, yritys, puhelin ja sähköposti
* asiakkaan valitsema palvelu (työterveyshuollon kilpailutus, varhainen välittäminen, henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen, muu haluttu viesti/keskustelun aihe)
* asiakkaan viestikenttään jättämät tiedot

Tietolähteet

Henkilötiedot kerätään asiakkaalta itseltään internet-lomakkeella.

Tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja käyttävät vain Admisolin markkinoinnista vastaavat henkilöt. Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Tiedosta ei tuoteta manuaalista aineistoa. Jos näin poikkeuksellisesti tehdään, tieto säilytetään Admisolin toimipaikassa suojatuissa tiloissa.

Sähköinen aineisto

Asiakastietoja sisältävää järjestelmää ovat oikeutettuja käyttämään vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Internet-sivun palveluntarjoajalla ei ole oikeutta käsitellä tai hyödyntää kerättyä asiakastietoa.

Tarkastusoikeus ja virheellisen tiedon korjaaminen

Jokaisella on oikeus tarkastaa, onko omia tietoja tallennettu rekisteriin ja saada pyydettäessä tieto siitä, mitä tietoja rekisterissä on. Kirjallisen tarkastuspyynnön voi tehdä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nina.ranimaa@admisol.fi.

Lisäksi jokaisella on oikeus vaatia oikaisemaan, poistamaan tai täydentämään rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen, oman henkilötiedon. Korjauspyynnön voi tehdä kirjallisesti lähettämällä sähköpostia osoitteeseen nina.ranimaa@admisol.fi.

Suoramarkkinointi

Henkilötietoja ei käytetä suoramarkkinointiin.

Linkit

Sivustomme saattavat sisältää linkkejä muiden tahojen ylläpitämiin verkkosivuihin. Admisol ei vastaa näillä sivustoilla käytetyistä yksityisuudensuojakäytännöistä tai sisällöistä.